تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - نکات کلیدی

نکات کلیدی


موضوع : نکات کلیدی  

تحویلدار؛تحویداری؛نکات کلیدی

 

کلیدی ترین و حساس ترین پست در شعب بانکها و موسسات ؛ پست تحویلداریست.نوک پیکان تمامی تلاشهای پشت پرده و زحمات شبانه روزی تیم های مختلف پشتیبانی در ادارات مرکزی و سرپرستی ها نهایتا توسط تحویلداران به نتیجه می رسد .

اگر به این نکته کلیدی توجه کنیم که اساسی ترین  و مهمترین هدف مدیران جذب هرچه بیشتر منابع مالی و حفظ این منابع و صاحبان این منابع مالی در بازاررقابتی امروز است آنوقت با تامل بیشتری در مورد تحویلدار و اهمیت غیرقابل انکار آن در به ثمررسیدن اهداف مدیران یک شبکه مالی خواهیم اندیشید.

و در این مقاله سعی شده بصورت مختصر و مفید به نکاتی  اشاره کنیم که برای تحویلداری باید آنها را مد نظرقراردهیم.

 

1-تحویلدارن مبتدی و تازه ورود به سیستم های مالی

 

اگر به تازگی بعنوان تحویلدار وارد یک سیستم مالی شده و یا در آینده نزدیک خواهید شد باید با اصول اولیه این کار آشنا شوید،و ما سعی می کنیم نکات کلیدی را به شما آموزش بدیم :

 

1-1خواب  و استراحت کافی شبانه

 

فراموش نکنید که شما با یکی از مخاطره آمیز ترین شغل ها مواجه هستید که نیاز شدیدی به سطح هوشیاری بالا و دقت کافی را دارد .

کوچکترین اشتباه می تواند جبران ناپذیر بوده و ضربه ی سختی را از لحاظ روحی روانی و مالی به تحویلدار وارد کند.

پس سعی کنید که در اوقات فراغت به قدر کافی استراحت نموده و از خواب کافی برخوردارشوید

 

1-2وقت شناسی

توجه داشته باشیدعدم حضور بموقع شما در محل کار می تواند به شدت  برای سایرهمکاران و مشتریان مشکل ساز شود.برای مثال به دلیل تاخیر بدون اطلاع قبلی و هماهنگ نشده شما ،مشتریانی که برای دریافت و یا پرداخت وجه به شعبه شما مراجعه می نمایند تحت الشعاع قرارگرفته و تمامی برنامه ریزی های مالی آنها به هم ریخته ؛اسباب نارضایتی آنها را فراهم آورد پس:

 

وقت شناس باشید و احساس مسئولیت کنید

 

1-3-آمادگی برای شروع کار

تحویلداری مستلزم استفاده از تجهیزات خاصی می باشد که معمولا با کمی تغییرات نامحسوس در تمامی بانکها و موسسات یکسان بوده و شامل :سیستم رایانه ،دستگاه پول شمار،دستگاه پرفراژ؛دستگاه تشخیص اسکناس ؛مهرهای لازم و تعریف شده ((دریافت شد-پرداخت شد-امضاء صحیح است –نام و نام خانوادگی تحویلدار و کد پرسنلی-و .......))

 

تجهیزات مورد نیاز خود را به شکلی در جای مناسب قرار دهید که امکان دسترسی آسان به همه ی آنها باشدتامزاحم سرعت عمل و دقت شما نشوند.

 

1-4شروع بکار

شما باید قبل از شروع بکار اطلاع کافی و دقیقی از کاری را که برعهده گرفته اید داشته باشید

از وظائف شما می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

*دریافت وجه از مشتریان

* پرداخت وجه به مشتریان

*افتتاح حساب برای مراجعین

و......

ولی شما یک وظیفه بسیار سنگین تر و حساستر از این نکات را برعهده دارید

جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی

 برای تحویلداری آماده شوید

 

شما به عنوان تحویلدار با چند عنصر بسیار مهم سرو کاردارید

1-سند

2-پول

3-شبهه پول

و.....

تعریف سند در قانون مدنی :ماده 1284.سند عبارتست ازهر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد.

اسنادبطور کلی در پنج قسمت قرار می گیرندکه برای اطلاعات عمومی شما توضیحاتی داده می شود:

1-اسناد سطح اول

سطح اول: اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک، اساسنامه، سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک، دفاتر سهام بانک، صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره بانک، نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمائم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیئت مدیره تقسیم را شامل می شود.

2-اسنادسطح دوم

اسناد سطح دوم شامل دفتر کل، دفتر روزنامه

3-اسنادسطح سوم

اسناد سطح سوم نیز شامل کارتهای نمونه امضاء، مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان، لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص، چک پول، ایران چک، چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی و گواهی نامه های عدم پرداخت چکهای برگشتی و مدارک سوء اثر چکهای برگشتی است.حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده، لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط، مدارک نقل و انتقال سهام، نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی، حوالجات ارزی، کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی، کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پایاپای، صندوق امانات و اوراق مشارکت، اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی، کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی، نقدی و انتقالی نیز در بین اسناد سطح سوم قرار می گیرند.

4-اسنادسطح چهارم

اسناد سطح چهارم نیز شامل قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان، اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده، اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده و اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک است.

5-اسنادسطح پنجم

دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده، دفاتر ارسال مراسلات، ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک نیز اسناد سطح پنجم را تشکیل می دهند.

 

 

که در مباحث آینده به آنها خواهیم پرداخت.

 

مشتری

 

همانطور که شما کلیدی ترین و حساس ترین شغل را در سیستم مالی بر عهده دارید در مقابل شما کسی قرارمی گیرد که حیات و تداوم کل سیستمی که شما برای آن کارمی کنید به جلب نظر؛حذب و حفظ او دارد و این عنصر مهم مشتری است.

به واقع تمام برنامه ریزی ها و تلاش های کلان در سطح بالای مدیریتی و تمامی این امکانات و تجهیزات و خدمات فقط و فقط در جهت جذب و حفظ مشتری است و هرچه در این زمینه بیشتر تفحص کنیم بیشتر به این نتیجه می رسیم که :

مدیریت +سرمایه گذاری +برنامه ریزی + پرسنل +تجهیزات - مشتری =هیچ