تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - قابل توجه مدیران !!!!!!!

مهراب
سلام من یکی از همکاران شما در بانک ایران زمین هستم از سال گذشته
 بهمون قول حقوق بانکی دادند ولی هر ماه بدتر میشه حقوق فیش حقوقی
 که نداریم ملاک تعیین حقوق یا همون اشل حقوقی چیست و با این حقوق
فروردین ماه 92 که از همه بدتر شد.