تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین(شرکت سهامی عام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بانک ایران زمین- شرکت سهامی عام

شماره ثبت : 399279

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام)برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک ، راس ساعت 15 روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود. از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمنا برگ ورود به جلسه از ساعت 12:30 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه اصل گواهی سپرده سهام ( مدارک مالکیت سهام) و مدرک شناسایی معتبر(کارت ملی) یا وکالت نامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر(برای نمایندگان اشخاص حقوقی ) تحویل خواهد شد.

ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت ، ولایت یا قیومیت ، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ، جهت تائید صدور برگ ورود به جلسه به روئت ریاست اداره سهام بانک برسد.

دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

توضیح اینکه :

انتخاب اعضای هیات مدیره بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) اساسنامه و تبصره های ذیل آن، "در مورد چگونگی ثبت نام ، ارائه مدارک و لزوم تائید صلاحیت داوطلبین بوسیله بانک مرکزی ج.ا.ا " انجام پذیرد.

هیات مدیره بانک ایران زمین