تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - دولت مسئول مقابله با فساد بانکی است /دولت به جای استفاده ابزاری از موضوع فساد بانکی اصلاح نظام بانکی را عملی می کرد

عزت اله یوسفیان ملا  در گفت و گو با زندگی با انتقاد از رویکرد دولت در مقابله با موضوع فساد بانکی گفت: متاسفانه سیستم و نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که فساد و تخلف جزء جدایی ناپذیر آن شده و تا به امروز نیز برای اصلاح این سیستم اقدام جدی و مفیدی انجام نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شواری اسلامی افزود: سیستم بانکی کشور می‌بایست در راستای خدمت رسانی به مردم حرکت کند ولی تا به امروز در این مسیر گام بر نداشته است و به این دلیل هر چند وقت یک بار شخصیت‌هایی همچون فاضل خداد، شهرام جزایری و یا متهمان و متخلفان تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی از دل آن بیرون می‌آیند.
اختیارات وسیع و نظارت محدود و ناقص آفت نظام بانکی کشور
وی تاکید کرد: هم‌اکنون نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که اگر مدیری بخواهد و اراده کند، می‌تواند به راحتی از اختیارات وسیع خود سو استفاده کرده و دست چپاول و غارت به سوی بیت المال دراز کند.
یوسفیان ملا با بیان اینکه رویکرد دولت در مقابله با فساد موجود در نظام بانکی کشور منطقی و صحیح نبوده است، گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت می‌بایست سیستم بانکی کشور را اصلاح می‌کرد و این امر از بانک مرکزی شروع شده و به تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی ختم می‌شد.

رویکرد دولت در قبال فساد بانکی غیر منطقی و نادرست است
وی ادامه داد: اینکه در طول این سال‌ها به اصلاح سیستم بانکی توجهی نشود و دائما از فساد در سیستم بانکی سخن به میان بیاید به طور حتم رویکرد غیر منطقی و نادرستی است.
یوسفیان ملا تاکید کرد: هم‌اکنون مدیران بانک‌ها بدون هیچ گونه نظارت دقیق و موثری از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار هستند که این موضوع زمینه را برای هر گونه سو استفاده فراهم می‌کند، همچنان که تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی نیز تنها به دلیل اختیارات گسترده مدیر یکی از شعب بانک‌های دولتی در یکی از شهرستان‌های کشور انجام شد.
تسهیلات بانکی تنها برای عده‌ای خاص تعریف شده است
وی با بیان اینکه هدف از تاسیس بانک‌های دولتی از ابتدا خدمت به مردم و ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت به تمامی اقشار بوده است، گفت: متاسفانه نظام بانکی کشور در این سال‌ها تنها به ارائه خدمت به عده‌ای خاص مشغول بوده و مردم عادی از تسهیلات و خدمات آنها بی‌بهره بودند همچنان که رقم 60 هزار میلیارد تومان معوقه‌های بانکی به خوبی این موضوع را ثابت می‌کند.
استفاده ابزاری دولت از موضوع فساد بانکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر دولت به جای استفاده ابزاری از موضوع فساد بانکی و در بوق کردن آن قانون برنامه پنجم توسعه را اجرا کرده و اصلاح سیستم بانکی کشور را آغاز می‌کرد وضعیت این سیستم اینگونه نمی‌بود که عده‌ای خاص و بسیار محدود وام‌های میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و مردم عادی برای دریافت دو میلیون وام در انتظار بمانند.
خدا کند گذر مردم به بانک‌های خصوصی نیفتد
وی تاکید کرد: متاسفانه امروزه نه بانک‌های دولتی و نه بانک‌های خصوصی به وظیفه اصلی خود یعنی ارائه خدمات به مردم توجهی نمی‌کنند و در این میان وضعیت بانک‌های خصوصی بسیار اسف‌بارتر از بانک‌های دولتی است و خدا نکند که گذر مردم عادی به این بانک‌ها بیفتد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه بیان ضمنی فساد بانکی از سوی دولتمردان نخستین گام در مسیر اصلاح نظام و سیستم بانکی کشور است، گفت: اینکه مسئولان دولتی از فساد بانکی سخن می‌گویند و از آن به صراحت انتقاد می‌کنند خود نکته امیدوار کننده‌ای است ولی به هیچ وجه کافی نیست، زیرا بانک‌های کشور یا دولتی هستند و یا از دولت و بانک مرکزی مجوز تاسیس گرفتند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، بنابراین اگر فسادی در این سیستم بانکی وجود دارد دولت و بانک مرکزی مسئول است.
با سخنرانی و شعار سیستم بانکی اصلاح نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اینکه دولتمردان تنها به انتقاد از سیستم بانکی اکتفا می‌کنند و هیچ توجهی به مسئولیت خود در این زمینه ندارند، اندکی جای تامل دارد، دولت خود متولی و مسئول اصلی بررسی اصلاح نظام بانکی است و اگر نیاز به انجام این  موضوع مهم یعنی حرکت در مسیر اصلاح نظام بانکی احساس می‌شود که می‌شود سخنرانی و شعار و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دردی را دوا نخواهد کرد.