تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - سلامتی بچه های تعاونی اعتبارمولی الموحدین

موضوع : درددل های صمیمانه  
سلامتی برو بچه های تعاونی اعتبار مولی الموحدین 

اونا که از روز اول زیر پرچم مولی یا علی گفتند

اونا که بیش از 12 ساله  خدمت کردن و الان بلاتکلیف میان موسسه و بانک موندن

سلامتی اونا که صبورانه پای عهدشون با دکتر امیرحسنخانی وایسادن 

سلامتی اونایی که بعضی ها به هر بهانه ای بود اونا رو از سیستم بیرون کردند

آره سلامتی تمام اخراجی ها...

سلامتی مهندس امیرحسنخانی ،مرد همیشه مردمردستان،صفای وجودش ،صفای کرمش

سلامتی بچه های شعبه های دور مثل  بردسکن ،مخصوصا"  سلامتی صالحی عزیز

سلامتی حمزه صباغ پهلوون مشهد 

شما بگین دیگه سلامتی کی.....؟