تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - روز پدر مبارک باد

روز پدر مبارک باد


بعضی وقت ها لازم نیست که شما حتما" با کسی رابطه ی خونی داشته باشید تا پدر خطابش کنید!

بعضی وقت ها لازم نیست که فاصله ی سنی یک پدر با فرزندانش یک عدد معقول باشد!

بعضی وقت ها لازم نیست که تعداد فرزندان یک پدر را بتوان از لحاظ عقلی توجیه کرد!

اما همیشه لازم است از مرد ی که یک پدر واقعی است ،نوشت و دستانش را بوسید

همیشه لازم است که برای سلامتی این پدرهای معنوی دست های دعا رو به آسمان برافراشته شود.

 

                        مهندس علیرضا امیرحسنخانی عزیز

پدر!

         روزت مبارک و سایه ات بر سر تمام فرزندانت پایدار