تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - تقدیم به مردی از جنس کرامت!!

این شعر رو در گیرودار درگیرهای بهمن ایثار نوشتم یادش بخیر!

تقدیمش می کنم به جناب دکتربه نام  خداوند و مولا علی (ع)

که نامی ندارد بر او برتری

به امید یزدان جان آفرین

که گامی نهادیم به همت چنین

به شکرانه ی علم و افکار پاک

به اهداف خدمت براین آب و خاک

از آبی زیبای بحر خزر

به خاک جنوب پر از سیم و زر

زشرقی ترین نقطه ی افتخار

گذرتا به غرب پر از یادگار

به نیروی مردان اهل یقین

به پاس شهیدان فتح المبین

به ایمان قلبی و این اعتقاد

که سال جهاد است در اقتصاد

مزین به نیکانی از علم و دین

شکوفا شده بانک ایران زمین