تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - جلسه تودیع آقای كامیاب

از خدمات آقای غلامعلی كامیاب در طول تصدی عضویت هیأت مدیره بانك ایران زمین، تقدیر به عمل آمد.

    در پی انتصاب آقای غلامعلی كامیاب، عضو هیأت مدیره بانك ایران زمین به سمت معاون ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،طی مراسمی در روز شنبه، بیست وچهارم شهریورماه 1392 در سالن كنفرانس ساختمان مركزی بانك ایران زمین و با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ، معاونان ومدیران ارشد بانك،از خدمات ارزنده وی تقدیر به ‌عمل آمد.

در این مراسم, پس از تلاوت آیاتی از كلام ال.. مجید, به ترتیب آقایان دكتر امیرحسنخانی رئیس هیأت مدیره، سیدعلی نائب رئیس هیأت مدیره، هاشمی عضو علی البدل هیأت مدیره و مقدم، مدیرعامل بانك ایران زمین، هر یك طی سخنانی از خدمات ارزنده آقای ‌كامیاب در طول دوران تصدی عضویت هیأت مدیره این بانك تقدیر و سپاسگزاری كردند.

در ادامه این مراسم، معاون جدید ارزی بانك مركزی نیز ضمن ارزشمند دانستن تجربه هایی كه در طول همكاری با بانك ایران زمین برایش حاصل شده است، موفقیت و ارتقاء بانك ایران زمین به عنوان یكی از بانكهای خصوصی كشور  كه در حقیقت بیانگر موفقیت و ارتقاء بانك مركزی نیز خواهد بود را خواستار شد. وی در پایان با تاكید بر ظرفیت مطلوب بانك ایران زمین برای قدرتمندتر شدن, از اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و كاركنان بانك ایران زمین تودیع به عمل آورد.