تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - همایش سراسری مدیران بانك ایران زمین

در همایش سراسری مدیران، اهداف و برنامه های بانك ایران زمین برای ارتقاء جایگاه و دستیابی به سهم بیشتر از بازار مورد بررسی قرار گرفت.

 

به منظور بررسی جایگاه كنونی بانك ایران زمین در سیستم بانكی كشور و تشریح و تبیین برنامه ها و سیاست های بانك برای نیل به اهداف مورد نظر ، همایش یكروزه ای با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران بانك در روز شنبه 13 مهرماه 1392 در هتل ارم تهران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی بانك ایران زمین، در این همایش، نتایج پژوهش ها و بررسی های به عمل آمده  پیرامون تجهیز و تخصیص منابع، نحوه نقل و انتقال سپرده ها و تسهیلات اعطایی شركت تعاونی مولی الموحدین به بانك ایران زمین، درجه بندی شعب و مدیریت های شعب استان‌ها و اهداف سه ساله بانك، ارائه و مسیر استمرار فعالیت بانك هدف گذاری شد. در ادامه همایش، آقای دكتر امیر حسنخانی رئیس هیات مدیره و نیز آقای محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانك ، طی سخنانی ضمن تاكید بر ظرفیت های مطلوب بانك ایران زمین برای دست یافتن به جایگاه بالاتر در بازار پولی كشور، به تشریح سیاست ها و مشوق هایی كه از سوی هیات مدیره برای رشد و ارتقای فعالیت های بانك در نظر گرفته شده است پرداختند.

   در ادامه این همایش، مدیران شعب استان های مختلف بانك ، به طرح پرسش ها و پیشنهادات خود پرداختند كه توسط آقای مقدم مدیر عامل بانك و سایر مقامات بانك پاسخ های لازم ارائه داده شد.

این همایش در ساعت 18 با جمعبندی مطالب عنوان شده در سمینار و تشریح تصمیمات هیات مدیره محترم بانك در بهره برداری بهینه از فرصت های موجود در بازار توسط مدیرعامل به كار خود پایان داد.