تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - یاداشت روز-چه باید کرد؟

قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی ما در کمک به حل و فصل
معضلات و توسعه تجاری او استوار است  و چیزی که برای مشتریان  ارزش  تعیین
کننده و نهایی را دارد توانایی ما در ارائه سرویس مورد  نظرشان  است   .مهم ترین
قائده و اصل کلی که ما ملزم به رعایت آن هستیماین است که :
((اصل و پایه بانک و یا یک بنگاه مالی مثل بانک فقط مشتری است))
اصل دوم:
ما نقش امانتدار را ایفا میکنیم و موجودی و ذخائر پولی ما متعلق به سپرده گذاران
است.
اصل سوم:
ما در هرشرایط اقتصادی مطلوب و یا غیر مطلوب ملزم به ارائه خدمات هستیم
چه باید کرد؟
1.توانمندی ها و  نواقص خودرانسبت به دیگران بسنجیم
با توجه به ایجاد بازار رقابتی جدید ما  بین  بانکهای  دولتی و خصوصی و موسسات و
سایرین و بالا رفتن حق انتخاب  در  بین مشتریان  و  مراجعه کنندگان به  انها جهت
استفاده از خدمات ،بازبینی و  برنامه ریزی های  جدیدی  را  می طلبد  تا بتوان سهم
خود را حفظ و آن  را گسترش دهیم .باید  در  طراحی  خدمات  خود ایجاد جذابیت و
نو آوری کنیم .
2.قیمت تمام شده پول را در تعاونی کاهش دهیم
منابع ازارن قیمت مانند قرض الحسنه های پس انداز و فعال نقش بسیار چشمگیری
در برنامه های بانکها دارند بطوری که برای جذب بیشتر این منابع تبلیغات وسیعی را
انجام  میدهند   .تعداد بسیار بالای کسانی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند
به تنهایی  یک تلاش و تبلیغ رایگان برای یک بانک می باشدکه همانطور که ذکر شد
باعث معرفی و شناخت بیشتر مردم توسط  همان شیوه دهان به دهان خواهد شد .ما
در زمینه جذب این نوع سرمایه های  ارزشمند عملا بی برنامه بوده ایم.عدم برگذاری
قرعه کشی مناسب ،با برنامه و هدفمند،  عدم سرمایه گذاری مالی  و انسانی متناسب
وموارد بسیار دیگر ما را از این منابع محروم نموده است.به یک مثال ساده توجه کنیم
ااگر فرض کنیم مانده سپرده کوتاه مدت ما در یک شعبه بطور ثابت در طول  یک سال
مبلغ 10میلیارد ریال باشد این شعبه بطور میانیگن باید ماهیانه مبلغ125میلیون ریال

بعنوان سود به سپرده گذاران پرداخت نماید  و  در پایان سال مبلغ 1.5میلیارد ریال
باید هزینه شود  تا  این  منابع  10میلیاردی حفظ شود،هزینه بسیار بالایی است اگربا
یک محاسبه سر انگشتی متوجه شویم که ما با این مبلغ چقدر در آمد زایی خواهیم
داشت.اگر 5%همان 1.5 میلیارد را در ان شعبه بابت اعلام و اهدا جوائز با برنامه ریزی
دقیق و کارشناسی شده   هزینه نماییم مطمئنا منابع قرض الحسنه بسیاری بسوی ما
سرازیر خواهد شد تعداد  بالای این حسابها و موجودی های معمولا پایین این حساب
درصد ریسک پذیری و   تنش  را در تامین منابع نقدی شعب به طرز چشم گیر وقابل
توجهی پایین می آورد.با برنامه  ریزی های مدون و جدید در مورد نحوه تعیین جوائز
و نفوذ به قلب کانو نهای خانوادگی ،دانش آموزی ،و دانشجوئی و برگزاری مراسم های
قرعه کشی با شرکت عموم مردم  به راحتی میتوان سهم تعاونی را از این منابع خوب
و حیاتی را بالا و بالاتر  برد و خود را بیشتر در بین مردم جا بندازیم.قرعه کشی  های
مخصوص بانوان و یا  اهدا دفتر چه های  قرض الحسنه   به  شرط تکمیل موجودی در
بین دانش اموزان مستعد مدارس و یا دانشجویان به  راحتی هر چه تمام تر میتوانیم
خود را مطرح نموده و جایگاه مستحکمی برای خود  دست  و  پا  کنیم  همانطور که در
دوران های گذشته سایر رقبا این کارها را انجام داده و بعضا انجام میدهند.