تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - درددل های شما

درددل های شما


موضوع : درددل های صمیمانه  
چقدر خوبه که می تونیم در محیطی صمیمانه و به دور از هر گونه تنشی ،به درددل های همدیگه گوش بدیم  و سنگ صبور هم باشیم درددل های شما را می شنویم و در صورت تائید شما و صلاحدید مدیر سایت به نمایش می گذاریم تا سایر همکاران بخوانند و همفکری کنند.