تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - مدیر حقوقی جدید بانك ایران زمین معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر پیشین و مدیر جدید اداره حقوقی بانك ایران زمین طی مراسمی با حضور مدیرعامل این بانك برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانك ایران زمین در این مراسم كه با حضور دو تن از اعضای هیات مدیره،معاونان و مدیران بانك برگزار گردید آقای مقدم مدیر عامل بانك ایران زمین طی سخنانی یادآور شد:تغییرات مدیریتی همواره در هر مجموعه می‌تواند به افزایش پویایی و نشاط آن مجموعه منجر شود. وی از زحمات سیدمحمد رضاجمالی،مدیر پیشین اداره حقوقی قدردانی و همچنین برای محمدرضا دوانلو ،مدیرجدیدحقوقی بانك،آرزوی موفقیت كرد.