تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - وضعیت کارکنان!

موضوع : درددل های صمیمانه  
مهدی
23:15:08 هجدهم آبان 1392
ارزش به کارکنانبا سلام خدمت بچه های پاک و صبور بانک ایران زمین و خسته نباشید به مدیران همیشه زحمتکش بالایی،چند تا سوال داشتم:
آیا در این بانک فکری به حال رفاه و آسایش کارکنان شده؟
آیا توجهی به کارکنان که امروزه به آن سرمایه انسانی گفته میشه شده؟
آیا اعتماد در این بانک جایی داره؟
مانسبت به سایر بانک ها در حال رقابتیم آیا در مسئله کارکنان و ارزش به آنها هم رقابتی داریم.
نام ایران زمین ،افتخار مردم این سرزمین

پاسخ آقای مهدی
همکار گرامی سلام

خسته نباشی

واقعیت این است که نیروهای انسانی کارآمد مهمترین ابزار تحت اختیار مدیران هر مجموعه ای مخصوصا" بانکها هسنند.و در مقابل همدیگر وظائف متقابلی دارند.
رفاه پرسنل و آینده ی آنها مسئله ی بسیار مهمی است که نباید از دید مدیران خارج گردد.

فی الواقع در حال حاضر کمی ها  و کاستی ها ی فراوانی وجود دارند که مدیران لایه های بالایی و میانی باید به فکرباشند