تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - فراموش شدگان!

یادمه یه روز اون اوایل فعالیت تعاونی،یه آقایی وارد شعبه شد و خیلی ساده و ریلکس گفت:آقا دوتا بلیط تهران به ما میدین!

با تعجب نگاش کردیم اونم هاج و واج ما رو نگاه می کرد.پرسید چیز بدی گفتم؟

در جوابش گفتیم اینجا بانکه نه تعاونی مسافربری!

جواب داد:پس چرا نوشتین تعاونی؟بنویسین بانک!

خیلی ها ما رو فراموش کردند و فکر می کنند بانک ایران زمین همیجوری و بسادگی شد بانک ایران زمین!