تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - فقط به عشق نام امیرحسنخانی

انشالله همیشه در بانک ایران زمین نام و پرچم امیرحسنخانی بالا باشه که خیلی ها فقط به عشق آقای دکتر و آقای مهندس امیرحسنخانی حاضر به انجام هر نوع از خود گذشتگی هستند؟ ،اولیش خود من